Yogapp

Una app col·lectivitzada


Actualment existeixen aplicacions mòbils del món del fitness on s’inclou a estudis de ioga per a promocionar-se i incloure una font alternativa d’ingressos per a aquests centres.

El projecte Yogapp és una aplicació de la qual els estudis de ioga siguin els propietaris per a realitzar aquestes funciones i altres més de manera autogestionada i més concorde a la filosofia del ioga, decidint els mecanismes més convenients tant per a les entitats com per als usuaris/as.

A més, el cooperativisme és una alternativa per a enfrontar millor qüestions econòmiques. L’experiència intercooperativa mostra exemples reals per a fer front a dificultats de l’economia a través de l’ajuda mútua. Els fons d’emergència, d’assegurances, les compres a escala, formacions d’instructors i capacitacions menys costoses, donar seguretat social als treballadors i treballadores, són alguns dels mecanismes que es poden establir amb aquests objectius.

Una altra opció és la promoció i difusió conjunta del ioga i els seus beneficis, de tal manera que arribe a més gent de manera més accessible perquè cresca la seua pràctica i dimensió econòmica, de tal manera que tots els que formem part d’aquest sector ens veiem beneficiats, a més dels beneficis propis del ioga que s’externalitzen i fan créixer la consciència i la salut en el món.

La economia i tecnologia procomún, el codi obert, i el programari lliure proporcionen oportunitats per a resoldre moltes de les nostres necessitats o activitats que ja depenen o utilitzen les eines tecnològiques. Actualment hi ha moltes aplicacions mòbils amb el tema del ioga, per exemple les classes virtuals, o de recomanacions de asanas i seqüències, les quals són una oportunitat per a la Yogapp.

En lloc de competir, compartirem.