Sala Gandhi

Un estudi comunal


Un estudi cooperatiu és l’expressió organitzativa que integra tant els elements de l’economia solidària, com de la filosofia yóguica, específicament el karma ioga. I Mahatma Gandhi, a més de devot practicant de ioga, és considerat el millor exponent històric del karma-iogui, en dedicar la seva vida a l’alliberament de l’Índia.

Aquest tipus de ioga està definit en el poema clàssic de l’Índia Bhagavad Gita, que és un fragment del text èpic Mahabharatta, l’autoria del qual és atribuïda a Vyasa (el compilador). Aquest poema s’ha convertit en una de les fonts principals de la filosofia del ioga. Ací es descriuen les maneres d’aconseguir la realització plena de l’ésser humà i la il·luminació, de les quals ressalta el karma ioga, el ioga de l’acció, el qual estableix com la seu màxim propósit fer “el treball com a manera de servei devocional”.

De tal manera, que fer el nostre treball com a promotor o practicant de ioga estem fent un servei devocional. En fer-ho de manera cooperativa, estem honrant una forma d’organització justa i equitativa amb nosaltres mateixos i el món.

El projecte d’un estudi o shala cooperativa és unir les nostres activitats, habilitats, talents, gustos i interessos per a exercir tant la nostra professió, com el nostre treball intern de creixement personal i col·lectiu. Un lloc, una casa, on formar-nos junts i de manera assequible.

No ens interessa competir amb altres espais sinó cooperar, convidant també a altres estudis a unir-nos i enfrontar millor qüestions econòmiques com a compres a escala, formacions d’instructors i capacitacions menys costoses on convidem a mestres internacionals, o formacions a l’estranger, donar seguretat social als nostres treballadors i treballadores, establir mecanismes de intercooperación econòmica com a fons d’emergència, assegurances, per a superar millor les crisis, etc.

Un espai per a tallers de la filosofia yóguica, per a trobar-nos i entrellaçar-nos. Una casa per realitzar-nos en comunió.