Projectes

Sala Gandhi

Una sala on comunalizar el nostre treball, formacions i pràctica

Convidem a instructors, estudiants, formadors, practicants a construir un estudi de ioga cooperatiu

Yogapp

Una aplicació mòbil per a compartir els nostres espais i recursos

Convidem a estudis de ioga a constituir la nostra pròpia app per a compartir els nostres espais amb la comunitat i nous usuaris

Namastés

Un facilitador de l’intercanvi dels nostres sabers, productes, i serveis

Convidem a la comunitat a usar la nostra pròpia moneda social per a crear una nova ecosofia, com una economia més justa, equitativa i generadora d’abundància


Construïm junts.

Quines són les teves necessitats com a estudiant o usuari/a de ioga?

Quines són les teves necessitats com a mestre/a o instructor/a de ioga?

Quines són les teves necessitats com a estudi de ioga?

Quines són les teves necessitats com a proveïdor?

Com podem cooperar?