Principis

Què és Yogacoop?

1. Una comunitat autogestionada de mestres/as, usuaris/es, i estudis de ioga

Llibertat. Qualsevol persona pot ser soci/a si ho desitja i realitza l’aportació convinguda en l’assemblea constituent

2. Propietat comuna dels seus treballadors/as, usuaris/as, i col·laboradors/as

Igualtat. Els amos de l’organització som els seus/seves membres

3. Amb organització democràtica i assembleària

Autonomia. Cada soci/a tenim un vot per a la presa de decisions, per a elegir , o per a ser electe com a dirigent

4. Una comunitat equitativa que busca el benestar integral dels seus/sevas membres

Equitat. La riquesa generada col·lectivament la repartim entre nosaltres/as per a tindre major seguretat social

5. Amb una filosofia iòguica aplicada

Conscienciació. La realització personal i col·lectiva a través del nostre treball, l’acció desinteressada, i el desagafe al fruit de les nostres accions.

6. On revalorem el nostre treball i dedicació

Interdependència. Amb ajuda mútua i intercooperació donem un nou valor al nostre esforç

7. Amb compromís social i comunitari

Solidaritat. Ens vinculem amb bondat i diligència al nostre entorn natural i a la societat que ens envolta